Wybierz swój zawód!

Co po maturze? A może zmiana zawodu, gdy dotychczasowy się nie sprawdza?  Wybierz jeden z kierunków związanych z ochroną zdrowia i ucz się z nami. 

Gwarantujemy wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Twój czas poświęcony na naukę zaprocentuje, a w przyszłości praca z ludźmi zapewni satysfakcję. Wybierz dogodny sposób nauki – dzienny, stacjonarny i zaoczny.

Oferowane kierunki policealne

Technik farmaceutyczny

Kwalifikacja w zawodzie: MED.09.
Tryb nauczania: dzienny
Okres kształcenia: 5 semestrów

Technik masażysta

Kwalifikacja w zawodzie: MED.10.
Tryb nauczania: stacjonarny i dzienny Okres kształcenia: 4 semestry

Terapeuta zajęciowy

Kwalifikacja w zawodzie: MED.13.
Tryb nauczania: Dzienny
Okres kształcenia: 4 semestry

Technik sterylizacji medycznej

Kwalifikacja w zawodzie: MED.12.
Tryb nauczania: Zaoczny
Okres kształcenia: 2 semestry

Opiekun medyczny

Kwalifikacja w zawodzie: MED.14.
Tryb nauczania: Stacjonarny
Okres kształcenia: 3 semestry

Technik BHP

Kwalifikacja w zawodzie: BPO.01.
Tryb nauczania: Zaoczny
Okres kształcenia: 3 semestry

Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacja w zawodzie: FRK.04.
Tryb nauczania: Zaoczny
Okres kształcenia: 4 semestry

Opiekunka dziecięca

Kwalifikacja w zawodzie: SPO.04.
Tryb nauczania: Stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Asystentka stomatologiczna

Kwalifikacja w zawodzie: MED.01.
Tryb nauczania: Stacjonarny
Okres kształcenia: 2 semestry

Technik ortopeda

Kwalifikacja w zawodzie: MED.11.
Tryb nauczania: Stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Technik dentystyczny

Kwalifikacja w zawodzie: MED.06.
Tryb nauczania: Dzienny
Okres kształcenia: 5 semestrów

Profesjonalne kursy zawodowe

Kosmetyczne kwalifikacyjne kursy zawodowe

FRK.04. Wykonywanie zbiegów kosmetycznych
Słuchacz kursu nabywa umiejętności w: przeprowadzaniu diagnozy kosmetycznej; wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających; udzielaniu porad kosmetycznych; organizowaniu i prowadzeniu gabinetu kosmetycznego.

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl