Technik usług kosmetycznych

Informacje

Technik usług kosmetycznych jest upoważniony do wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

 

Kwalifikacja w zawodzie:
FRK.04. Wykonywanie zbiegów kosmetycznych
Tryb nauczania:
Zaoczny – zajęcia średnio co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
Okres kształcenia: 4 semestry
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach kosmetycznych Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Program zajęć obejmuje m.in:
•    Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
•    Język obcy w kosmetyce
•    Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w diagnostyce kosmetycznej
•    Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych
•    Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała
•    Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających oczu i ich oprawy
•    Wykonywanie makijażu twarzy
•    Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp
•    Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia
•    Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godzin)

Absolwent kierunku Technik usług kosmetycznych posiada przygotowanie do:
•    przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej;
•    wykonywanie zabiegów pielęgnacji i upiększających;
•    udzielania porad kosmetycznych;
•    organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych – FRK.04. Wykonywanie zbiegów kosmetycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia

Masz pytania? Zadzwoń:

tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl