Praktyki zawodowe

Każdy słuchacz szkoły policealnej zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych związanych z wybranym przez siebie kierunkiem kształcenia. Nasi słuchacze mają możliwość zrobienia praktyk zawodowych między innymi w szpitalach, salonach kosmetycznych, gabinetach dentystycznych oraz domach pomocy społecznej.

Harmonogram praktyk

Terminy praktyk zawodowych w roku 2023/2024 w semestrze zimowym:

  • Kierunki dzienne i stacjonarne: 13-26.11.2023 r.
  • Kierunki zaoczne do 14.01.2024 r.

Kierunek kształcenia

Wymiar praktyk zawodowych

Okres realizacji praktyk zawodowych

Technik Farmaceutyczny

210 godzin

Semestr II 70 h (apteka ogólna)

Semestr IV 70 h (apteka ogólna)

Semestr V 70 h (apteka szpitalna)

Technik Usług Kosmetycznych

140 godzin

Semestr II 70 h

Semestr IV 70 h

Technik Masażysta

210 godzin

Semestr II 70 h

Semestr III 70 h

Semestr IV 70 h

Technik Sterylizacji Medycznej

140 godzin

Semestr II 140 h

Opiekun Medyczny

210 godzin

Semestr I 70 h

Semestr II 70 h

Semestr III 70 h

Terapeuta Zajęciowy

210 godzin

Semestr II 70 h

Semestr III 70 h

Semestr IV 70 h

Czego potrzebuję do odbycia i zaliczenia praktyk zawodowych?

Żeby zrobić praktyki zawodowe potrzebujesz dzienniczka praktyk oraz umów do praktyki zawodowej w trzech egzemplarzach, które dostaniesz w sekretariacie. Musisz też znaleźć placówkę w której odbędziesz praktyki zawodowe. Po ich zakończeniu w sekretariacie szkoły złóż wypełniony przez prowadzącego twoje praktyki dzienniczek praktyk oraz zawartą z placówką umowę.Co zrobić kiedy placówka w której chcę zrobić praktyki nie ma zawartego porozumienia o odbywaniu praktyk z naszą szkołą?

W takim wypadku zgłoś się do sekretariatu po dokumenty niezbędne do zawarcia porozumienia między Akademicką Policealną Szkołą Medyczną w Białymstoku, a wybraną przez ciebie placówką. Jeśli osoba zarządzająca wybranym przez ciebie miejscem odbywania praktyk zawodowych wyrazi zgodę, to każdy słuchacz naszej szkoły będzie miał możliwość zrobienia praktyki zawodowej w tej placówce.

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl