Technik masażysta

Informacje

Technik masażysta – wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Kwalifikacja w zawodzie:
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu
Tryb nauczania: stacjonarny i dzienny
Okres kształcenia: 4 semestry

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach masażu i fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Program zajęć obejmuje m.in:
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Podstawy masażu
•    Podstawy masażu w medycynie
•    Pracownia masażu w medycynie
•    Pracownia masażu sportowego
•    Pracownia masażu prozdrowotnego
•    Pracownia fizjoterapii
•    Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin).

Absolwent kierunku Technik masażysta posiada przygotowanie do:
•    wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
•    wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
•    wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
•    prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta – MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
 
DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia


Masz pytania? Zadzwoń:

tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl