Kursy kosmetyczne

Informacje

FRK.04. Wykonywanie zbiegów kosmetycznych

Słuchacz kursu nabywa umiejętności w:

  •  przeprowadzaniu diagnozy kosmetycznej;
  •  wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
  •  udzielaniu porad kosmetycznych;
  •  organizowaniu i prowadzeniu gabinetu kosmetycznego.

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra kosmetologów i dermatologów bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

Słuchacz, który uzyska zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Słuchacz, który zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl