Egzaminy zawodowe

Nauka w szkole policealnej oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe kończą się państwowymi egzaminami zawodowymi, które uprawniają absolwentów do wykonywania zawodu. Egzaminy zawodowe są organizowane przez naszą szkołę, przy współpracy z OKE Łomża. 

W ciągu roku mają miejsce dwie sesje egzaminacyjne – zimowa (styczeń) oraz letnia (czerwiec). Każdy słuchacz kończący szkołę lub KKZ, musi złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego dla wybranej sesji egzaminacyjnej:

  • sesja zimowa (styczeń) do 15 września
  • sesja letnia (czerwiec) do 7 lutego

Szczegółowe informacje na temat egzaminów zawodowych znajdziesz na oficjalnej stronie CKE Egzamin zawodowy

Terminy sesji Egzaminacyjnych w roku 2024:

  • sesja zimowa: 9-20.01.2024 r.
  • sesja letnia: 3-19.06.2024 r. 

Terminy egzaminów zawodowych w sesji lato 2023

Terminy dla poszczególnych kierunków pojawią się w listopadzie 2023.

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl