Opiekunka dziecięca

Informacje

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.

Kwalifikacja w zawodzie:
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Tryb nauczania: stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach masażu i fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Program zajęć obejmuje m.in:
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Podstawy opieki nad dzieckiem
•    Pielęgnowanie dziecka zdrowego
•    Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
•    Wychowanie i edukowanie dziecka
•    Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
•    Język obcy zawodowy
•    Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godzin).

Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca posiada przygotowanie do:
•    planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
•    pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
•    prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
•    promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca – SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia

Masz pytania? Zadzwoń:
tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl