Technik sterylizacji medycznej

Informacje

Technika sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia – przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Kwalifikacja w zawodzie:
MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
Tryb nauczania:
Zaoczny – zajęcia średnio co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
Okres kształcenia: 2 semestry
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Program zajęć obejmuje m.in:
•    Bezpieczeństwo i higienę pracy
•    Podstawy sterylizacji medycznej
•    Dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego
•    Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprzętu i wyrobów medycznych
•    Wykonywanie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych
•    Język obcy zawodowy
•    Język migowy
•    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
•    Praktyka zawodowa (4 tygodnie – 140godzin)

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej posiada przygotowanie do:
•    kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
•    przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod, środków i urządzeń;
•    przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
•    prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
 
DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia


Masz pytania? Zadzwoń:
tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl