Podolog

Informacje

Kwalifikacja w zawodzie:

FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych.
Tryb nauczania: stacjonarny
Okres kształcenia:  2 lata

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podolog zostaje przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych:

1) wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;
2) organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;
3) prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;
4) prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW

Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 2. Podstawy podologii 
 3. Wykonywanie zabiegów podologicznych 
 4. Edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych 
 5. Język obcy zawodowy 
 6. Kompetencje personalne i społeczne
 7. Organizacja pracy małych zespołów

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach
i laboratoriach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

 

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych. 

Suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

 

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

 

 • podanie o przyjęcie do szkoły 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne) • 2 zdjęcia

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl