Terapeuta zajęciowy - zawód, który umożliwia prowadzenie różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Tryb nauczania:

stacjonarny (dzienny)

Okres kształcenia: 4 semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język obcy w terapii zajęciowej
 • Język migowy
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku terapeuta zajęciowy posiada przygotowanie do:

 • Organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, oraz kondycji psychicznej pacjentów
 • Tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do potrzeb i zainteresowań pacjenta
 • Nauki podopiecznych w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności, jak również nauki krawiectwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
 • Prowadzenia dokumentacji terapeutycznej
 • Oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych
 • Wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej
 • Dostosowywania działań terapeutycznych z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi

Dodatkowo Absolwenci

Odbędą ciekawe praktyki w ośrodkach terapii zajęciowej, zakłady opieki zdrowotnej na oddziałach rehabilitacyjnych, ortopedycznych, psychiatrycznych, neurologicznych szkołach specjalnych

Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra pedagogów, fizjoterapeutów, psychologów doktorów , profesorów, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Terapeuty zajęciowego mogą pracować:

 • Szpitalach na oddziałach rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
 • Sanatoriach
 • Warsztatach terapii zajęciowej
 • Zakładach pomocy społecznej
 • Domach pomocy społecznej
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • Szkołach specjalnych
 • Świetlicach terapeutycznych

 

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Aktualności

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search