Technik usług kosmetycznych jest upoważniony do wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

 

Tryb nauczania:

 • niestacjonarny (weekendowy)

Okres kształcenia: 4 semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 • Język obcy w kosmetyce
 • Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce
 • Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy szyi i dekoltu
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Technik usług kosmetyczny posiada przygotowanie do:

 • Wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej twarzy szyi i dekoltu.
 • Przeprowadzania profesjonalnego wywiadu kosmetycznego i diagnozowania skóry pacjenta
 • Wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na ciało
 • Usuwania zbędnego owłosienia różnymi metodami
 • Wykonywania analizy kolorystycznej i wykonywania makijaży na różne okazje
 • Wykonywania pedicure i manicure
 • Wykonywania zabiegów kosmetyki leczniczej z zakresu elektrolecznictwa i światłolecznictwa
 • Określania składu podstawowych preparatów kosmetycznych
 • Sporządzania prostych środków kosmetycznych
 • Obsługiwania aparatury i sprzętu stosowanego w kosmetyce

Dodatkowo Absolwenci:

 • Odbędą ciekawe praktyki w różnych salonach kosmetycznych i ośrodkach odnowy biologicznej
 • Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra kosmetologów, dermatologów i lekarzy medycyny estetycznej doktorów , profesorów, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technik usług kosmetycznych mogą pracować:

 • Gabinetach kosmetycznych
 • Gabinetach odnowy biologicznej
 • Firmach kosmetycznych

  CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;
2)    wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
3)    udzielania porad kosmetycznych;
4)    organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych:
1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
2)    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.aa);
3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61) oraz Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.).
Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.
1.    KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik usług kosmetycznych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności