Technika sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia - przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Tryb nauczania:

niestacjonarny (weekendowy)

Okres kształcenia: 2 semestry

Program zajęć obejmuje:

 • Działalność gospodarcza na rynku usług kosmetycznych
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej pracy posiada przygotowanie do:

 • Przeprowadzania demontażu i montażu sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej
 • Kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Przeprowadzania procesów dekontaminacji
 • Przygotowywania roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych wskazanym stężeniu
 • Przeprowadzania mycia dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • Stosowanie odpowiednich testów kontroli procesów dezynfekcji
 • Prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Prowadzenia z zakresu dekontaminacji

Dodatkowo Absolwenci

 • Odbędą ciekawe praktyki w sterylizatorniach szpitalnych , a także firmach produkcyjnych
 • Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technik sterylizacji  medycznej mogą pracować:

 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych

 

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Aktualności

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search