Technik masażysta - wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

Tryb nauczania: stacjonarny (dzienny lub wieczorowy)

Okres kształcenia: 4 semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:

 • Anatomia i fizjologia
 • Propedeutyka zdrowia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Zarys fizjoterapii
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Teoria masażu
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Podejmowanie działalności gospodarczej
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Pracownia masażu
 • Zajęcia praktyczne na placówkach
 • Praktyki zawodowe (4 tygodnie - 120 godzin)

Absolwent kierunku technik masażysta posiada przygotowanie do:

 • Stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od schorzenia i stanu pacjenta
 • Wykonywania masażu leczniczego i rehabilitacyjnego u wszystkich osób ze schorzeniami narządu ruchu, układu nerwowego, układu krążenia, przemiany materii, w celu poprawy ukrwienia tkanek, zmniejszenia bolesności kości, stawów i mięśni
 • Wykonywania masażu sportowego – usprawniającego określone partie mięśni
 • Wykonywania masażu kosmetycznego – poprawiającego nie tylko samopoczucie, ale również wygląd zewnętrzny
 • Wykonywania masażu ręcznego, wodnego, wibracyjnego
 • Wykonywania masażu klasycznego i segmentarnego
 • Stosowania drenażu limfatycznego
 • Obsługiwania i pracownia ze sprzętem medycznym używanym podczas masażu

Dodatkowo Absolwenci

Odbędą ciekawe praktyki w oddziałach rehabilitacyjnych, i placówkach ochrony zdrowia, a także w salonach odnowy biologicznej.

Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutów, masażystów, doktorów , profesorów, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku.

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technika masażysty mogą pracować:

 • gabinetach odnowy biologicznej
 • sanatoriach
 • SPA
 • klubach sportowych
 • gabinetach masażu
 • gabinetach kosmetycznych
 • w przychodniach rehabilitacyjnych
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • szpitalach

 CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    wykonywania masażu w medycynie;
2)    wykonywania masażu w sporcie;
3)    wykonywania masażu w kosmetyce i profilaktyce;
4)    prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik masażysta:
    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ)
    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.a)
    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.01. Świadczenie usług w zakresie masażu.
KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik masażysta uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności