Technik farmaceutyczny wykonuje prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim.

Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub wieczorowy)

Okres kształcenia: 4 semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język angielski w zakresie zawodowym
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Technologia postaci leków z pracownią
 • Farmakologia
 • Analiza leków z pracownią
 • Farmakognozja z pracownią
 • Świadczenia farmaceutyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku technik farmaceutyczny posiada przygotowanie do:

 • Sporządzania leków recepturowych nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • Sprzedaży leków gotowych
 • Rozróżniania podstawowych grup leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
 • Obsługiwania aparatury i urządzeń przemysłu farmaceutycznego,
 • Udzielania informacji o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
 • Organizowania i rozliczania pracy punktu aptecznego
 • Posługiwania się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Korzystania z obowiązującej Farmakopei, Urzędowego Wykazu Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
 • posługiwania się nazewnictwem łacińskim

Dodatkowo Absolwenci odbędą ciekawe praktyki w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, a także w hurtowniach farmaceutycznych

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra farmaceutów, chemików, doktorów , profesorów, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach laboratoryjnych Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technika farmacji mogą pracować:

 • Aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
 • Punktach aptecznych
 • Hurtowniach farmaceutycznych
 • Zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
 • Zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • Laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego

 

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Aktualności

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search