Rekrutacja

Informacje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie (druk do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej)
  • 2 zdjęcia
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej 

Druk podania do pobrania tutaj:

KKZ Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (kosmetyczny- 8-miesięczny)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na KKZ powinni złożyć następujące dokumenty:
•    podanie (druk do pobrania w sekretariacie oraz na stronie internetowej)
•    świadectwo ukończenia szkoły

Druk podania do pobrania tutaj:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: 
Siedziba szkoły: ul. Krakowska 9,  15-875 Białystok

Kontakt:

tel. (85) 74 56 476
kom. 531 876 999, 533 385 888

policealne@wsmed.pl

Nabór stały, rozpoczęcie semestrów dwa razy do roku w zależności od naboru.

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl