Klasyfikacja w zawodzie

FRK.05. Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych

Tryb nauczania: stacjonarny
Okres kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Dietetyka jest to nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się oceną stanu odżywienia pacjenta oraz planowaniem odpowiedniej dietoterapii. Oprócz tego zajmuje się ona też oceną wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, zapobieganiem chorobom dietozależnym, prowadzeniem edukacji żywieniowej, psychologią odżywiania i technologiami gastronomicznymi.

Tryb nauczania: niestacjonarny
Okres kształcenia: 300 godzin dydaktycznych

Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Zawód sekretarki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sekretarka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista.

Tryb nauczania:
• stacjonarny
• niestacjonarny

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.

Kwalifikacja w zawodzie:
SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Tryb nauczania: stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Technik dentystyczny wspomaga lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego. Zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Technik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: m.in.  stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia stomatologiczna.
Kwalifikacja w zawodzie:
MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Tryb nauczania: dzienny
Okres kształcenia: 2,5 roku

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności