Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychometryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny

Okres kształcenia: 4 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
•    Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
•    Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem,
•    Język migowy,
•    Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowywania dziecka,
•    Pielęgnacja i wychowywanie dziecka,
•    Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
•    Praktyka zawodowa
Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
    pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego  i niepełnosprawnego,
    prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
    udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w żłobkach i  przedszkolach
•    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Opiekunka dziecięca mogą pracować w:
•    żłobkach, przedszkolach,
•    sanatoriach,
•    dziecięcych oddziałach szpitalnych,
•    placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
•    środowiskowych domach dziecka.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Aktualności

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search