Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Stany zagrożenia zdrowia i życia,
•    Język obcy w stomatologii,
•    Komunikacja personalna i społeczna,
•    Propedeutyka stomatologiczna,
•    Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia,
•    Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce  stomatologicznej,
•    Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym,
•    Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
    Organizuje prace związane ze świadczeniem usług w zakresie stomatologii,
    Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związana z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
    Wykonuje wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych.
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Higienistka stomatologiczna mogą pracować w:
    gabinetach stomatologicznych.
    gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Aktualności

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search