Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny
Okres kształcenia: 2 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc,
•    Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej,
•    Język obcy w stomatologii,
•    Asystowanie lekarzowi dentyście,
•    Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej,
•    Komunikacja w gabinecie stomatologicznym
•    Język migowy,
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
    Asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
    Przygotowuje i przechowuje leki, materiały, narzędzia oraz konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii,
    Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związana z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
    
Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych.
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Asystentka stomatologiczna mogą pracować:
    gabinetach stomatologicznych.
    publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Aktualności

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search