Technik ortopeda

Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. 

Tryb nauczania:
•    stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Język obcy zawodowy w ortopedii,
•    Zarys psychologii z etyką,
•    Język migowy,
•    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
•    Biomechanika ortopedyczna,
•    Technologia obróbki materiałów,
•    Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
•    Technika ortopedyczna,
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Technik ortopeda posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    ocenia stan funkcjonalny pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektować i wykonywać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
    opracowywuje  indywidualny plan zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
    dobiera, stosuje oraz kieruje procesem technologicznym wykonania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
    dokonuje bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
    podejmuje współpracę z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w różnych
•    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technik ortopeda mogą pracować:
    szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacyjnych;
    zakładach usprawniania leczniczego;
    zakładach sprzętu ortopedycznego.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Aktualności

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

Search